Overige verwijzers

Scholen en maatschappelijk werkers

Scholen of maatschappelijk werkers signaleren vaak als eerste dat een kind het moeilijk heeft. Kinderen kunnen problemen hebben thuis, met ouders, broers of zussen. Of er is iets gebeurd waarover ze eigenlijk niet durven praten. Op school vinden ze hun draai niet meer. Ze lopen vast in de omgang met andere kinderen. Ze mogen niet meedoen, worden gepest of gaan zelf pesten en ruzie zoeken. Of ze worden stil of trekken zich terug.

Psygro helpt kinderen als ze problemen hebben. Een leerling kan bij ons aangemeld worden met een verwijsbrief van de huisarts of schoolarts.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Arbo-diensten

Psychische problemen van werknemers kunnen ertoe leiden dat een werknemer zich ziek meldt. Dat kunnen problemen zijn in de werksituatie, maar ook thuis of in de privé-omgeving. Als arbeidsdeskundige bij een arbo-dienst vormt u zich een beeld van het verzuim en stelt u samen met werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts of specialist een plan van aanpak op. Als het om psychische problemen gaat, kunnen Arbo-diensten doorverwijzen naar Psygro. Werknemers hebben dan nog wel een verwijsbrief nodig.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.