Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een eigen kwaliteitsstatuut op te stellen. Voor het opstellen van het kwaliteitsstatuut, dient gebruik te worden gemaakt van het model GGZ Kwaliteitsstatuut.
Psygro heeft ook een kwaliteitsstatuut opgesteld. Het kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en hier te lezen.

Kwaliteitsstatuut Psygro bv 2019