Kosten

Vanuit de basisverzekering van uw Zorgverzekeraar wordt het grootste deel van uw behandeling betaald. Hierbij geldt de landelijke regeling van uw Eigen Risico. De minimale hoogte van het Eigen Risico wordt jaarlijks door de overheid bekend gemaakt. Afhankelijk van uw behandeltraject bij Psygro, zal uw Eigen Risico gedeeltelijk of geheel worden aangesproken. Dit hangt natuurlijk ook af van uw overige zorgkosten buiten Psygro om.

De gehele behandeling bij Psygro bestaat vaak uit verschillende verrichtingen. Het bedrag wordt wel in één keer gefactureerd door middel van een DBC: Diagnose Behandel Combinatie. Aan het einde van een behandelperiode of behandeljaar factureren wij de behandeling bij uw zorgverzekeraar. Psygro heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Bij vragen over de vergoeding kunt u uiteraard contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Niet alle zorg wordt in 2018 vergoed.
Behandeling van relatieproblematiek, identiteits- of aanpassingsproblemen en rouwverwerking wordt (hoewel deze problematiek in de DSM V wordt genoemd) niet door de verzekering vergoed.

Graag verwijzen wij u naar de tarieven van 2018:  https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6196_22/1/