Klachtenprocedure

Psygro doet er alles aan om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch gaat er soms iets mis of lopen zaken niet zoals u dat verwacht. Bespreek dit dan met uw behandelaar. Meestal is dit de snelste manier om tot een oplossing te komen. Komt u er samen met uw behandelaar niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij Psygro. Daarvoor kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. De klachtenfunctionaris van Psygro neemt dan binnen 2 weken contact met u op. Komt u er samen met de klachtenfunctionaris van Psygro ook niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie GGZ (www.geschillencommissie.nl).

Als cliënt van Psygro kunt u met uw vragen en klachten ook terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp is onafhankelijk en in dienst van de onafhankelijke landelijke Stichting PVP. De pvp kan u informeren en adviseren. De hulp van de pvp is gratis. Meer informatie over de pvp vindt u op www.pvp.nl.