Algemene Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden ggz

Als u zorg krijgt van Psygro dan zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz van toepassing. Hierin staat aan welke afspraken wij ons als instelling moeten houden en ook welke afspraken voor u gelden. Naast deze voorwaarden geldt wat wettelijk is geregeld.

Algemene leveringsvoorwaarden GGZ