Jeugd 4-12 jaar

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugd

Soms heb je vragen waar je graag eens met iemand over wilt praten. Niet met familie of een vriendje of vriendinnetje, maar met een professionele hulpverlener die voor je klaar staat als jij dat wilt. Dan kan Psygro je helpen. Alles wat je met je behandelaar bespreekt, blijft strikt vertrouwelijk.

Werkwijze

Als je hulp wilt van Psygro, vraag dan jouw vader, moeder of verzorger om je hierbij te helpen.

Informatie voor ouders/verzorgers

Zit uw kind ergens mee en maakt u zich zorgen? Bent u op zoek naar geestelijke gezondheidszorg voor uw kind? Psygro biedt die zorg dichtbij huis.

Op locaties in Purmerend, Zaandam en Amstelveen wordt hulp geboden aan kinderen, jeugdigen en hun gezinnen. Psygro Jeugd werkt nauw samen met de gemeente. In Psygro Jeugd wordt gewerkt met een multidisciplinair team van ervaren behandelaren, waaronder de kinder- en jeugdpsychiater, een systeemtherapeut, psychologen en orthopedagogen.

Psygro biedt (onafhankelijk) advies, screening en kortdurende psychiatrische zorg ter ondersteuning van de huisarts of school. We bieden zowel individuele als systeemgerichte behandelingen.

Vragen waarvoor je bijvoorbeeld bij Psygro terecht kunt zijn:
– vragen van psychiatrische aard zonder spoedeisend karakter
– depressies en angsten
– de diagnose van bijvoorbeeld: autisme spectrum stoornissen (ASS) en AD(H)D.

Voor zorg van Psygro heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts/jeugdarts of een indicatie van de gemeente. In verschillende gemeenten heeft Psygro behandellocaties. Als u vragen heeft, kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.
Als u een verwijsbrief heeft, kunt u zich bij ons aanmelden. Daarvoor kunt u gebruik maken van ons aanmeldformulier. Na ontvangst van het formulier nemen wij zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen twee weken, contact met u op.

Voordat we kunnen starten met de behandeling van uw kind, hebben we een door de gezaghebbende ouders/verzorgers getekende toestemmingsverklaring nodig.

De behandelingen vinden in overleg alleen met uw kind plaats of met u en uw kind. De behandelaars van Psygro zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Aantekeningen van een behandeling houden zij bij in een persoonlijk elektronisch dossier. Dat dossier kunt u op verzoek inzien.