Jeugd 12-18 jaar

Psychiatrie van jong tot oud

Soms zit je met iets waar je alleen niet uitkomt en waarbij familie of vrienden je ook niet kunnen helpen. In zo’n situatie kan het je even allemaal te veel worden. Psygro wil je dan graag helpen. Omdat Psygro ook hulp biedt aan volwassenen, kan de zorg na het bereiken van je 18-jarige leeftijd gewoon doorgaan. Bij Psygro staan gecertificeerde behandelaren voor je klaar. Alles wat je met je behandelaar bespreekt blijft strikt vertrouwelijk. Psygro is een aanbieder van basis- en specialistische geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn een door de zorgverzekeringswet erkende GGZ-instelling en hebben een contract met alle zorgverzekeraars.

Werkwijze

Als je gebruik wilt maken van het aanbod van Psygro heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, je schoolarts of van het wijkteam van de gemeente waarin je woont. Met het wijkteam kun je contact opnemen via het WMO-loket in je gemeente. Uiteraard kun je ook altijd contact met ons opnemen als je wilt weten wat in jouw situatie handig is.
Als je een verwijsbrief hebt, kun je je aanmelden via het aanmeldformulier. Na ontvangst van dit formulier nemen wij zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen twee weken, contact met je op.  Tijdens een intakegesprek bespreken we dan eerst samen het gewenste behandeltraject. Dat stemmen we ook af met je huisarts en met je ouders of verzorgers. We maken dan afspraken over het soort behandeling, het aantal gesprekken en over wie je hulpverlener is. Daarna kan de zorg vrijwel meteen starten. Afspraken vinden plaats in de praktijk van je huisarts of in je directe omgeving, dus dichtbij huis. In verschillende gemeenten heeft Psygro behandellocaties.

Ons aanbod

De behandelingen van Psygro kunnen individueel zijn of in een groep. Psygro biedt (onafhankelijk) advies, screening en kortdurende psychiatrische zorg. Bij Psygro kun je bijvoorbeeld terecht voor vragen van psychiatrische aard en bij depressies en angsten.

Informatie voor ouders/verzorgers

Psygro biedt geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jeugd en volwassenen, laagdrempelig en dichtbij huis.

In Purmerend heeft Psygro recent een Jeugdteam opgericht, waarin nauw wordt samengewerkt met de gemeente. In dit Jeugdteam van Psygro werken een arts-psychotherapeut, een kinder- en jeugdpsychiater, een GZ-psycholoog Kind en Jeugd, een orthopedagoog en een gezinstherapeut/psychotherapeut nauw samen.

Bij Psygro kun je bijvoorbeeld terecht:
– voor vragen van psychiatrische aard zonder spoedeisend karakter
– bij depressies en angsten
– voor de diagnose van autisme spectrum stoornissen (ASS)

Autisme spectrum stoornissen (ASS) zijn stoornissen die zich op verschillende manieren kunnen uiten. Om tot de diagnose ASS te komen is gespecialiseerd onderzoek nodig. Psygro kan dit onderzoek uitvoeren.

Voor behandeling van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben we een toestemmingsverklaring nodig. Deze toestemmingsverklaring moet door de gezaghebbende ouders/verzorgers én door de jeugdige zelf zijn getekend. Indien de jeugdige 16 jaar of ouder is, dient de toestemmingsverklaring alleen door de jeugdige zelf getekend te worden.

De behandelaars van Psygro zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Aantekeningen van een behandeling houden zij bij in een persoonlijk elektronisch dossier. Dat dossier kunt u op verzoek inzien.

Voor zorg van Psygro heeft uw kind een verwijsbrief nodig. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.