Behandelingen

Behandelingen

Psygro beschikt over een breed aanbod behandelmodules, zowel individueel, systemisch of in een groep. De behandeling bij Psygro is evidence based en gebeurt volgens de GGZ-zorgstandaarden en worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Psygro biedt verschillende vormen van therapie waaronder
Cognitieve gedragstherapie
Psychodynamische therapie
Schematherapie
Traumaverwerking

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie gaat men ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Als de cliënt leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt hij een objectievere kijk op zijn eigen gevoelens en perceptie.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelingen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde vorm van therapie die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de patiënt staat centraal. Samen met de therapeut dient hij te ontdekken waar de ‘foute’ denkgewoonte vandaan komt. De therapeut leert de cliënt vervolgens de gedachten die niet helpen en hem of haar slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten, hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie richt zich op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de patiënt. Het gaat om het helder krijgen van de achtergrond en betekenis van psychische problemen die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen belemmeren in hun relaties. Daarnaast gaat het om het opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën waardoor mensen greep krijgen op hun gedragingen. Het gaat altijd over de manier waarop mensen bewust of onbewust omgaan met zichzelf en anderen.

Samen met de therapeut gaat de patiënt opzoek naar achterliggende gedachten en gevoelens – zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld – die vaak minder bewust zijn, hun oorsprong in het verleden hebben en leiden tot herhaling. Soms gaat het ook om het helder krijgen en onder woorden brengen van in het geheel onbewust gedrag.

Schematherapie

Deze behandeling is gericht op het herkennen van jouw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen. Schematherapie wordt vooral gebruikt als therapie bij mensen met ernstige psychische stoornissen zoals persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen of angststoornissen.

Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen.

Traumatherapie

Een schokkende of levensbedreigende gebeurtenis kunnen heel ingrijpend zijn in het leven van mensen. Het lukt niet iedereen om deze ervaring zelf te ‘verwerken’.

De hersenen hebben een natuurlijk beschermingsmechanisme. Als een gebeurtenis te ingrijpend is om te verwerken wordt het in een “bijna” afgesloten geheugengebied opgeborgen. In het dagelijkse leven lijkt het dan net of men het vergeten is, maar niets is minder waar. De akelige herinneringen blijven dan op de meest onverwachte momenten terugkomen, bijvoorbeeld in de vorm van herbelevingen en nachtmerries.

Mensen ontwikkelen, vaak onbewust, een sterk ontwijkingsgedrag: ze vermijden alles wat hen aan de traumatische gebeurtenis kan herinneren. Overige symptomen die kunnen optreden zijn: verhoogde prikkelbaarheid, concentratieproblemen, lusteloosheid, gevoelens van vervreemding, angstaanvallen, schrikachtigheid en slapeloosheid. In dat geval spreken we dan van een Post Traumatische Stress-Stoornis(PTSS).

Praktische informatie

Wilt u meer weten over de verschillende behandelvormen en bij welke locaties van Psygro u terecht kan? Neem dan contact met Psygro op.

Aanmelden bij Psygro kan alleen op basis van een verwijsbrief. De verwijsbrief dient afkomstig te zijn van
– Huisarts
– Medisch specialist
– Bij kinderen kan tevens de gemeente verwijzen of via sociale wijkteams

De informatie uit de GGZ standaarden is voor patiënten en naasten ook toegankelijk op Thuisarts.nl, een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. Op basis van elke standaard is op deze website informatie over het betreffende onderwerp toegevoegd of aangepast. Hierdoor is veel patiëntenvoorlichting over psychische aandoeningen ook via Thuisarts.nl te raadplegen.

Online behandelen

Online behandelen, ook wel EHealth genoemd, staat voor zorg via het internet. De online hulp wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online behandelmogelijkheden kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling.

Blended EHealth is een combinatie van reguliere face-to-face gesprekken en onlinemiddelen zoals bijvoorbeeld beeldbellen en online behandelmodules. Psygro werkt alleen  met blended online behandelingen.

Blended e-health via Therapieland
Psygro biedt via Therapieland verschillende Blended- EHealth behandelmodules aan. Deze online behandeling wordt altijd geboden in combinatie met face-to-face gesprekken.

Met de online behandelmodules kunt u zelf beslissen waar en wanneer u bezig gaat met uw behandeling. U krijgt opdrachten en oefeningen van uw behandelaar en u kunt informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben met uw klachten.

Therapieland onderscheidt zich van andere e- health aanbieders, omdat zij hun modules zelf ontwikkelen vanuit de behoeften van de cliënt. Het platform heeft daarom ook een moderne, sociale media-achtige look-and-feel, hierdoor is Therapieland zeer toegankelijk en prettig is om mee te werken. Zij werken niet met lange ‘saaie’ lappen tekst, maar juist met inspirerende video’s, animaties, creatieve opdrachten en videotherapeuten.

Meest gebruikte modules binnen Psygro behandelingen zijn:

 

Voor wie?
Online behandelen via de Blended-eHealth behandelmodules is toepasbaar bij uiteenlopende psychische klachten. Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken of online behandelen tot de mogelijkheden behoort.

Kosten
De onlinebehandeling wordt net als de face-to-face behandelingen gewoon vergoed.

Beeldbellen
Beeldbellen kan worden gebruikt als aanvulling op face-to-face contacten. De therapeut en de patiënt kunnen elkaar op de momenten van psychologische behandeling wereldwijd ‘live’ zien en spreken.

Voor wie is beeldbellen bedoeld?
Het kan voorkomen dat een patiënt niet op de afspraak kan komen. Dit kan verschillende redenen hebben: ziekte, op vakantie, geen oppas, geen geld voor reizen, et cetera. In deze gevallen kan de patiënt op zijn/haar locatie blijven en tóch behandeld worden door zijn/haar therapeut.
Ook is het mogelijk om tijdens de behandeling op de locatie bij uw therapeut een extra consult van de psychiater middels beeldbellen te doen waarbij er overleg over uw behandeling in uw bijzijn kan worden geïnitieerd.

Kosten 
De onlinebehandeling wordt net als de face-to-face behandelingen gewoon vergoed. Het communiceren via beeldbellen is, afhankelijk van onder andere de vraag waar je je bevindt en of beide bellers via de computer bellen, gratis.

Het intakegesprek (de eerste afspraak) zal altijd op de locatie zelf gevoerd worden.