Sinds 1 januari 2019 valt Psygro onder de AGB code van INTER-PSY. Mogelijk is Psygro hierdoor niet meer als gecontracteerde zorgaanbieder zichtbaar bij de zorgverzekeraars. Echter is er niets veranderd en beschikt Psygro nog steeds over de contracten bij alle zorgverzekeraars, de contracten van Psygro vallen nu alleen onder de koepel van INTER-PSY.

Psygro

Psygro (Psychiatrische Groepspraktijk) biedt basis- en specialistische Geestelijke Gezondheidszorg aan kinderen, jeugd en volwassenen. Daarnaast biedt Psygro POH GGZ en consultatie van een psychiater bij huisartsen. Psygro is actief in huisartsenpraktijken en in zelfstandige behandellocaties in de regio Zaanstreek/Waterland, in Amsterdam & omgeving en in de regio West Friesland.We zijn een door de zorgverzekeringswet erkende GGZ-instelling.

Sinds 1 februari 2018 valt Psygro onder de koepel van INTER-PSY. INTER-PSY staat volledig achter de werkwijze van Psygro en zal deze voortzetten in de vorm die men van Psygro gewend is. GGZ-instelling INTER-PSY is een instelling voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ en biedt hulp bij psychische klachten aan patiënten in alle leeftijden. Kijk voor meer informatie op www.inter-psy.nl

Psygro biedt Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ hulpverlening zoals beschreven in de DSM-V. Dit is o.a. voor persoonlijkheidsproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten, depressieve gevoelens, stress, gecompliceerde rouw, uit de hand gelopen angsten, fobieën, traumaverwerking, ernstige burn-out klachten en ernstige problemen in het sociaal, maatschappelijk en persoonlijk functioneren.

Wij meten het effect van de behandeling op twee momenten: voorafgaand aan de behandeling en na afloop van de behandeling. Hierbij maken we gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). Naast de eind ROM versturen wij ook een patiënttevredenheid-vragenlijst.

De voordelen van Psygro

– Vele Behandelingen mogelijk
– Relatief korte wachtlijsten
– Zorg dichtbij de patient, dankzij meerdere vestigingen op de verschillende huisartsenpraktijken.
– Vergoeding vanuit alle zorgverzekeraars
– Vergoeding voor jeugd GGZ.

 

Contra-indicaties

Als een patiënt wordt aangemeld wordt er gekeken of Psygro daadwerkelijk hulp kan bieden. Contra-indicaties voor aanmelding bij Psygro zijn o.a.:
– Primaire verslavingsproblematiek
– Ernstige automutilatie
– Psychotische toestandsbeelden
– Ernstige dissociatie problematiek
– Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
– Ernstige suïcidaliteit
– Een BMI lager of gelijk aan 17

Hiervoor is een meer intensieve en specialistische behandeling vereist, zoals in een open of gesloten klinische setting.

Samenwerkingspartners

Psygro werkt ten behoeve van de behandeling van haar patiënten/patiëntenzorg samen met:
–  Huisartsen op de Psygro locaties
–  GZ instellingen Inter-Psy en IPGGZ
–  Odibaan: Professionele zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking met een psychiatrische stoornis
–  Crisisdienst Zaanstreek-Waterland Westzijde 120 te Zaandam Tel: 088-357 1999
–  NHN intensive hometeam treatment IHT ingeschakeld door huisarts
–  Sociale wijkteams gemeenten Zaanstreek-Waterland.

Bijgewerkt op 6 augustus 2019.